Rối Loạn Lo Âu

Rối Loạn Lo Âu

Rối loạn lo âu là một trong các rối loạn tâm lý có tính phổ biến caobệnh thường kết hợp với nhiều rối loạn khác như trầm cảm, rối loạn nhân cách, rối loạn ăn uống, rối loạn dạng cơ thể.

Trầm cảm

Trầm cảm

Trầm cảm là một chứng rối loạn tâm trạng, gây ra một cảm giác buồn và mất hứng thú kéo dài dai dẳng.

Tâm thần phân liệt

Tâm thần phân liệt

Tâm thần phân liệt là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình.